Karlův Hrádek


Objevte poklad Karla IV.,

ukrytý v hlubocké krajině…

Karlův Hrádek
a lidé kolem něj

V hlubocké krajině je ukryto mnoho pokladů, které stojí za to znovuobjevit. Pozorní poutníci naleznou v bezprostředním okolí Hluboké nad Vltavou mnohé stopy osídlení a působení člověka pravěkého, středověkého i novověkého. Tak se v naší postmoderní době prolíná v duši krajiny kolem Hluboké celá naše lidská historie, kterou protéká jako symbolická řeka života naše Vltava.

náhled

Vizualizace Karlova hrádku

 • 01
  Opevnění
  Ruina je obklopena širokým příkopem, který obklopuje val a na straně proti vodě spadá rovnou k Vltavě.
 • 02
  Stavební materiál
  Celý hrad byl postaven z plochých kamenů a stejné kameny byly použity i pro zaklenutí oken. Budova tvoří nepravidelný šestiúhelník, a zaujímá parcelu o výměře 545 čtverečních sáhů
 • 03
  Nádvoří
  Uprostřed hradu se nachází nádvoří o 169 čtverečních sázích; zde umístěná studna je již mnoho let zasypána.
kh-vizualizace
 • 04
  Základy
  Ze základových zdí a z jednotlivých dosud zachovaných příček lze poměrně přesně vypozorovat půdorys přízemních prostor.
 • 05
  Dispozice
  Pobořené zdivo, na mnohých místech ještě dobře dochované a zčásti stojící ještě v plné výši, ukazuje, že hrad měl jedno patro.
 • 06
  Přístup ke Karlovu Hrádku
  Aby se na Hrádek nemusela z Hluboké podnikat obtížná cesta přes Purkarec, nechala Jeho Jasnost v poslední době zřídit pohodlnou jezdeckou stezku z obory až ke zdem zříceniny

Milníky Karlova hrádku

kameny5
1316 - 1378

HISTORIE

kameny4
1789 - 1904

HISTORIE II.

kameny3
2014 - 2020

ZACHOVÁNÍ PAMĚTI MÍSTA

kameny1-2
Nové časy

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE

kameny5
Nové časy

ODKRÝVÁNÍ MINULOSTI

kameny4
Nové časy

SPOLEČNĚ PRO BUDOUCÍ GENERACE