Karlův Hrádek


Objevte poklad Karla IV.,

ukrytý v hlubocké krajině…

Karlův Hrádek
a lidé kolem něj

V hlubocké krajině je ukryto mnoho pokladů, které stojí za to znovuobjevit. Pozorní poutníci naleznou v bezprostředním okolí Hluboké nad Vltavou mnohé stopy osídlení a působení člověka pravěkého, středověkého i novověkého. Tak se v naší postmoderní době prolíná v duši krajiny kolem Hluboké celá naše lidská historie, kterou protéká jako symbolická řeka života naše Vltava.

náhled

Vizualizace Karlova hrádku

 • 01
  Opevnění
  Ruina je obklopena širokým příkopem, který obklopuje val a na straně proti vodě spadá rovnou k Vltavě.
 • 02
  Stavební materiál
  Celý hrad byl postaven z plochých kamenů a stejné kameny byly použity i pro zaklenutí oken. Budova tvoří nepravidelný šestiúhelník, a zaujímá parcelu o výměře 545 čtverečních sáhů
 • 03
  Nádvoří
  Uprostřed hradu se nachází nádvoří o 169 čtverečních sázích; zde umístěná studna je již mnoho let zasypána.
kh-vizualizace
 • 04
  Základy
  Ze základových zdí a z jednotlivých dosud zachovaných příček lze poměrně přesně vypozorovat půdorys přízemních prostor.
 • 05
  Dispozice
  Pobořené zdivo, na mnohých místech ještě dobře dochované a zčásti stojící ještě v plné výši, ukazuje, že hrad měl jedno patro.
 • 06
  Přístup ke Karlovu Hrádku
  Aby se na Hrádek nemusela z Hluboké podnikat obtížná cesta přes Purkarec, nechala Jeho Jasnost v poslední době zřídit pohodlnou jezdeckou stezku z obory až ke zdem zříceniny

Milníky Karlova hrádku

kameny5
1316 - 1378

HISTORIE

kameny4
1789 - 1904

HISTORIE II.

kameny3
2014 - 2020

ZACHOVÁNÍ PAMĚTI MÍSTA

kameny1-2
Nové časy

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE

kameny5
Nové časy

ODKRÝVÁNÍ MINULOSTI

kameny4
Nové časy

SPOLEČNĚ PRO BUDOUCÍ GENERACE

Aktuálně

JARNÍ BRIGÁDA NA KARLOVĚ HRÁDKU

Milí příznivci Karlova Hrádku, rádi bychom Vás pozvali na dobrovolnou brigádu na Karlově Hrádku v sobotu 19. března 2022 od 8.30 do cca 13 hodin. Budeme uklízet předhradí i nádvoří, čistit valy od náletů, zpracovávat dřevo. Občerstvení bude zajištěno v podobě buřtů na ohni a nealko nápojů. S sebou prosím nářadí – hrábě, lopaty, pily (pokud motorové, pak jen ti, kteří mají oprávnění a bezpečnostní doplňky), pákové nůžky. Společně se Sborem dobrovolných hasičů Purkarec, nám pomůžete připravit tuto jedinečnou památku na Karla IV. na letní sezonu a do stavu, který si zaslouží.

Případní zájemci (včetně vybavení, se kterým se dostavíte) se prosím ohlašte na emailovou adresu spolek@karluvhradek.cz.

Za spolek Karlův Hrádek z.s děkuje a těší se Jindřich Soukal.
Podrobnosti