V sobotu 13. 4. 2024 jsme se spolu s purkareckými hasiči sešli, abychom připravili Hrádek na novou sezónu. Práce bylo celkem dost. Rušení černých ohnišť, přesouvání laviček, oprava mobiliáře a odstraňování ztrouchnivělých pařezů z prostoru kaple. Také jsme rozvezli písek v předhradí, který zde zůstal z poslední etapy konzervace zdí. Nakonec zasloužená svačina v podobě špekáčků na ohni. Počasí nám přálo. Ještě pár drobností a můžeme se těšit na zahájení sezóny na začátku května!