V rámci projektu byla zrealizována 1. etapa návštěvnického okruhu plnící vzdělávací a zážitkovou funkci. V rámci projektu byly vyrobeny a umístěny 4 objekty: lovecký terč, gotická kaple, voroplavba, rozcestník „zde stojím“. Jednotlivé objekty charakterizují důvody vzniku Karlova Hrádku a upozorňují návštěvníky všech věkových kategorií na jedinečnou památku. Jde zároveň o témata resp. lidské činnosti, které charakterizují jihočeskou krajinu.

Projekt byl podpořen Jihočeským krajem v rámci dotačního programu Podpora cestovního ruchu.