Hrád(t)kování 2024

Divadelní spolek Křížžáci chystá na Karlově Hrádku další ročník projektu Hrád(t)kování, který je spolufinancován z programové dotace Jihočeského kraje. Můžete se těšit na tyto akce:
V pátek 12. 7. 2024 od 17 hodin – divadelní představení Rytířova dcera – středověká komedie o trampotách rodiny rytíře Provoda a jeho dcery. Přijďte si užít nezapomenutelnou atmosféru středověké památky. V sobotu 27. 7. 2024 od 13 do 18 hodin – Multižánrové hudební Hrád(t)kování – v rámci hudebního odpoledne se představí 4 interpreti různých hudebních žánrů. Nabídneme také drobné občerstvení. V sobotu 31. 8. 2024 od 13 do 18 hodin – Loučení s létem aneb středověké Hrád(t)kování – bohatý program v duchu středověkých slavností vč. ukázky rytířského souboje, dobového tance, lukostřelby, středověkého trhu, tvořivé dílny a další aktivit pro děti i dospělé. Aktuální informace k akcím vč. možnosti zakoupení vstupenek na https://www.facebook.com/…ka/ nebo na www.krizzaci.cz
 
 
plakat_hradtkovani_2024
 

Zahájení turistické sezóny 4. 5. 2024

První květnová sobota patřila již tradičnímu zahájení turistické sezóny na Karlově Hrádku. V duchu hlavního tématu řeka, les a lov si partneři projektu připravili svá naučná a zábavná stanoviště. Nechyběl Cech sv. Huberta z Nových Hradů, purkarečtí voraři, Hluboká v pohybu a nově také Lesy ČR – Lesní správa Hluboká nad Vltavou a moderní kynologie. O plnohodnotné a chutné občerstvení se postarali purkarčtí hasiči a Pivovar Hluboká. O hudební produkci pak Zlatý Skořápky. Kromě turistické sezóny jsme společně s Lodě na vltavské vodě zahájili také plavební sezóny a přeplavili z Hluboké na Hrádek spoustu spokojených návštěvníků hned dvěma lodními linkami. Akce proběhla za přispění Jihočeského kraje v rámci projektu “Kulturní program na Karlově Hrádku”, děkujeme!
 
 
 

Jarní brigáda v sobotu 13. 4. 2024

I letos jsme se spolu s purkareckými hasiči sešli, abychom připravili Hrádek na novou sezónu. Práce bylo celkem dost. Rušení černých ohnišť, přesouvání laviček, oprava mobiliáře a odstraňování ztrouchnivělých pařezů z prostoru kaple. Také jsme rozvezli písek v předhradí, který zde zůstal z poslední etapy konzervace zdí. Nakonec zasloužená svačina v podobě špekáčků na ohni. Počasí nám přálo. Ještě pár drobností a můžeme se těšit na zahájení sezóny na začátku května! 
 
 
 

Přednáška o Karlově Hrádku 14. 11. 2023

Filozofická fakulta JU se letos poprvé zapojí do celorepublikové akce Týden humanitních věd 2023, která se bude konat ve dnech od 13. do 17. 11. 2023 pod záštitou Asociace děkanů filozofických fakult. Filozofická fakulta JU zve na pestrý program v úterý 14. 11. 2023. Cílem vědeckopopularizační akce si klade za cíl představit odborné i široké veřejnosti celé spektrum výzkumných a vzdělávacích aktivit vědců a vědkyň působících v oblasti humanitních věd a upozornit na jejich význam pro společnost. Do programu, který proběhne na půdě Jihočeské univerzity filozofické fakulty, Branišovská 1645/31a, České Budějovice, v učebně S1 a laboratoře (přízemí), byla zařazena také přednáška na téma “Karlův Hrádek u Purkarce. Výzkumné a výukové středisko archeologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích” od 19.00–20.00 hod. 
Přednášející: prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc. / Archeologický ústav Filozofické fakulty JU
Přednáška doplněná o praktické ukázky představí badatelsky a prezentačně pojatý projekt věnující se kulturní památce Karlova Hrádku u Purkarce. Jedná se o zaniklý hrad, který je jedinou stavbou Karla IV. v Jihočeském kraji. V roce 2018 podepsalo vedení Jihočeské univerzity s městem Hluboká nad Vlavou dohodu o spolupráci při vědeckém výzkumu, památkové ochraně, sanaci a prezentaci Karlova Hrádku. Realizací projektu byl pověřen Archeologický ústav FF JU: V oblasti základního a aplikovaného vědeckého výzkumu se jedná o zajištění všech forem terénního archeologického odkryvu, o detailní geodetické zaměření lokality a aplikaci nejmodernějších dokumentačních a prospekčních technik. Postupně vzniká podrobný plošný i 3D plán lokality, obsahující nejen hradní jádro s příkopem, ale i předhradí s valem a přilehlé území včetně řeky.
 
 
 
 

cyklostezka Hluboká – Purkarec dočasně uzavřena

Milí návštěvníci Karlova Hrádku, cyklostezka Hluboká – Purkarec je z důvodu poničení několika mostků a propustků během silného deště na konci srpna na trase zatím zůstává uzavřena jak pro cyklisty, tak pro chodce. Město Hluboká nad Vltavou opravy řeší. Děkujeme za pochopení.
 
 

Archeologický průzkum 2023

Stylově jsme se rozloučili s létem a na Karlův Hrádek od 11. září nastupují mladí archeologové z Archeologického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, aby v předhradí prováděli nedestruktivní průzkum pomocí nejnovějších technologií pod vedením Prof. Rudolfa Krajíce, Mgr. Martina Ptáka a ve spolupráci s p. Jiřím Šindelářem. Už nyní se těšíme na výsledky!
 
 

Další etapa konzervace zdiva 2023

V rámci projektu Konzervace a zajištění části zříceniny hradu probíhají konzervační práce na dalších stěnách č. 7a a 26. Jedná se o poslední neopravenou zeď v rámci jediné dochované místnosti. Projekt je spolufinancován z programu Kulturní dědictví Jihočeského kraje a Havarijního programu Ministerstva kultury.
 
 

Hrád(t)kování 2023

Divadelní spolek Křížžáci pořádá 2. ročník projektu Hrád(t)kování. Na začátku prázdnin proběhla premiéra divadelní hry Rytířova dcera. V sobotu 29. 7. pak Multižánrové hudební Hrád(t)kování a na konci léta v sobotu 2. 9. se můžete těšit na Loučení s létem aneb středověké Hrád(t)kování s bohatým programem. Při akcích zajišťují občerstvení purkarečtí hasiči. Projekt podporuje město Hluboká nad Vltavou.
 
 

Co se děje na Hrádku

Finišujeme stavbu Edukačního a hospodářského zázemí Karlova Hrádku za přispění Nadace ČEZ. Zároveň jsme předali staveniště firmě VIDOX, aby za odborného dohledu Národního památkového ústavu zakonzervovala poslední stěnu v jediné dochované místnosti hradu. Obnova objektu zříceniny je prováděna s využitím finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR v rámci Havarijního programu a dotace poskytnuté Jihočeským krajem. Děkujeme!
 
 

Zahájení sezóny na Karlově Hrádku

Na sobotní akci můžete připlout i na lodi, která bude vypravena z Hluboké Hamrů v těchto časech:
9.00 směr Karlův Hrádek
11.30 směr zpět na Hlubokou
13.00 směr Karlův Hrádek
16.00 směr zpět na Hlubokou
Zahájení sezóny je součástí akce Lodě na vltavské vodě a můžete v rámci jednoho dne navštívit i další místa.
 

Zahájení sezóny na Karlově Hrádku

Srdečně Vás zveme v sobotu 6. 5. 2023 od 10.00 hodin na Zahájení sezóny na Karlově Hrádku na téma Řeka, les a lov. V 10 hodin bude akce oficiálně zahájena. Představíme Vám plánované činnosti na hrádku a hlavní aktivity během léta a podzimu. V předhradí bude zajištěno občerstvení Pivovarem Hluboká a purkareckými hasiči. Tamtéž si pro návštěvníky připraví zajímavé expozice naši Hluboká v pohybu, Cech Sv. Huberta, NZM Ohrada, voraři a další. Celý den bude otevřeno Muzeum voroplavby v Purkarci a bude možné využít přívoz z Purkarce. Od 11 do 16 hodin bude hrát živá hudba v podání Zlatých Skořápek na pódiu

 

Otevírání Vltavy

Tuto sobotu 1. 4. 2023 se můžete spolu s dalšími nadšenci vydat na výšlap z Hluboké do Purkarce. Čeká Vás zastávka na Karlově Hrádku a pak symbolické odemykání Vltavy v Purkarci. Pro účastníky bude připraveno posezení s hudbou v Relax hotelu Pelikán v Purkarci cca od 14 do 19 hodin. V 19.30 pojede autobus z Purkarce na Hlubokou. Kdo tam letos dorazí první?

 
 

Archeologická práce 2022

Archeologové se v loňském roce zaměřili jednak na zpracování nálezů z minulých sezon, je toho úctyhodných 300 sáčků materiálu v 8 bednách a množství volně ložených architektonických článků. Archeobotanický materiál (více než tuna proplavených vzorků) a zvířecí kosti jsou připraveny na analýzu, kovy na konzervaci. Proběhlo školení studentů na kompletaci a konzervaci keramických nálezů, vznikla tak expozičně zajímavá torza nádob. V terénu bylo provedeno několik rekognoskací, dále pan profesor dělal prohlídky v rámci Archeologického léta. Průzkum se prováděl také v okolí Purkarce. U potoka Rachačky se podařilo získat soubor keramiky 13. století, který dokládá osídlení soudobé se vznikem hrádku i Purkarce. Projekt byl prezentován na zasedání České archeologické společnosti ve Strakonicích a Noci vědců na JČU. Můžete také shlédnout ,,dokument” Jak se dělá věda, který prezentuje výzkum a zpracování materiálu

Svatohubertská mše

V neděli proběhla v hlubockém kostele sv. Jana Nepomuckého Svatohubertská mše za chrámového zpěvu pěveckého sboru z Lišova a za loveckých signálů Jihočeských trubačů, kterou celebroval otec Tomas van Zavrel. Za účasti členů Řádu svatého Huberta byla uctěna památka patrona myslivců svatého Huberta, jehož příběh má co říci i současníkům a odkazuje na význam myslivosti a mysliveckých tradic. Po mši si mohli přítomní pochutnat na zvěřinovém guláši z Pivovaru Hluboká.

Děkujeme partnerům akce: Lesní správa Hluboká nad Vltavou, Město Hluboká nad Vltavou, Římskokatolická farnost Hluboká nad Vltavou, Cigar & Hunting Club, VAV Development, Diana -1. myslivecký spolek žen, Rybářství Hluboká nad Vltavou

Kulturní program na Karlově Hrádku v roce 2022

V rámci projektu Kulturní program na Karlově Hrádku podpořeného Jihočeským krajem v rámci programu Podpora kultury zrealizoval spolek Karlův Hrádek ve spolupráci s Divadelním spolkem Křížžáci kulturní program zaměřený na divadlo, hudbu a tanec během turistické sezony 2022 od května do října. V rámci projektu byly uspořádány tyto akce:

30. 4. 2022 – Zahájení sezóny na Karlově Hrádku na téma Řeka, les a lov
28. 6. a 11. 8. 2022 – Komentované prohlídky na Karlově Hrádku nejen pro děti – Divadelní spolek Křížžáci z.s.
28. 6. 2022 – Divadelní představení Kocour Modroočko – Divadelní spolek Křížžáci z.s.
16. 7. 2022 – Multižánrové hudební Hrád(t)kování – ve spolupráci s Divadelním spolkem Křížžáci

 

Další etapa konzervace zdiva 2022

Další etapa konzervace zdiva 2022
V rámci projektu Konzervace a zajištění části zříceniny hradu byly během září a října provedeny konzervační práce na stěnách č. 21 a 23. Jedná se o zeď, kterou se vstupuje do zadní místnosti.
Projekt byl spolufinancován z programu Kulturní dědictví Jihočeského kraje.
 

Bárka na Karlově Hrádku

Bárka music Vás zve v pátek 5. 8. 2022 od 20 hodin na koncert v jedinečném prostředí zříceniny Karlova Hrádku. Jde o spojení keltské harfy a violoncella – Ivana Pokorná (Národní divadlo), Pavel Barnáš (SOČR). Vstupenky je možné zakoupit na www.barkamusic.cz. Počet míst k sezení je omezený, doporučujeme vlastní karimatky, židličky, křesílka a jiné sedací instrumenty s sebou.
 

Léto na Karlově Hrádku

Letos poprvé bude Hrádek hostit křížžácké Hrád(t)kování. Jde o projekt Divadelního spolku Křížžáci, kteří jsou jedním ze zakládajících členů spolku Karlův Hrádek a chtějí vnést do tohoto jedinečného prostředí divadelní, hudební a třeba i taneční vystoupení. V rámci projektu se odehraje v sobotu 2. 7. od 19 hodin divadelní představení Marešovy divadelní společnosti “Osudová setkání Přemysla Otakara II”.  V půlce července tedy v sobotu 16. 7. se můžete těšit na Multižánrové hudební Hrád(t)kování, kdy se Vám mezi 14 a 19 hodinou představí 4 různé hudební žánry. Ve spolupráci s Křížžáky také na Hrádku organizujeme komentované divadelní prohlídky s divadelním představením. Letos zde opět přivítáme malé i větší školáky.

Také v letošním roce se mohou návštěvníci přihlásit na prohlídku Karlova Hrádku v rámci projektu Archeologické léto 2022 koordinované Archeologickými ústavy AV ČR v Praze a v Brně v termínech 25. 6. a 23. 7. 2022 od 14 hodin. Prohlídku bude zajišťovat prof. PdDr. Rudolf Krajíc, CSc z Archeologického ústavu z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Rezervace bude možná na: https://archeologicky-ustav-av-cr.reservio.com/

Na 27. srpna se chystá Středověké Hrád(t)kování aneb loučení s létem, program nejen pro rodiny s dětmi.

Nové podium s mobilním zastřešením

Děkujeme Nadaci ČEZ za příspěvek na pořízení nového podia s mobilním zastřešením na nádvoří a kolostavu v předhradí v rámci projektu “Pořízení mobiliáře na Karlův Hrádek – 1. etapa”. Slavnostní odhalení proběhlo v sobotu 30. 4. 2022 na akci Zahájení sezóny na Karlově Hrádku za přítomnosti zástupců Nadace ČEZ a spolku Karlův Hrádek z.s.

Nebyli jste v sobotu na Karlově Hrádku zahájit letošní sezónu?

Nebyli jste v sobotu na Karlově Hrádku zahájit letošní sezónu? Nevadí, zde je krátká reportáž z akce a třeba se zde potkáme při jiné příležitosti. (poslechnout reportáž)

Zahájení sezóny na Karlově Hrádku

Zveme Vás v sobotu 30. 4. od 10.00 hodin na Zahájení sezóny na Karlově Hrádku na téma Řeka, les a lov. V 10 hodin bude akce oficiálně zahájena, poté bude prezentována realizace projektu “Pořízení mobiliáře na Karlův hrádek – 1. etapa” – pořízení kolostavu, podia a mobilního zastřešení za finančního příspěvku Nadace ČEZ. V předhradí bude zajištěno občerstvení a stánky jednotlivých účastníků (viz příloha), celý den bude otevřeno Muzeum voroplavby v Purkarci, je možné využít přívoz z Purkarce a v rámci akce Lodě na vltavské vodě bude z Hluboké dvakrát během dne vypravena loď se zastávkou na Karlově Hrádku. Od 11 do 16 hodin bude hrát živá hudba na novém podiu.

           

JARNÍ BRIGÁDA NA KARLOVĚ HRÁDKU
Milí příznivci Karlova Hrádku, rádi bychom Vás pozvali na dobrovolnou brigádu na Karlově Hrádku v sobotu 19. března 2022 od 8.30 do cca 13 hodin. Budeme uklízet předhradí i nádvoří, čistit valy od náletů, zpracovávat dřevo. Občerstvení bude zajištěno v podobě buřtů na ohni a nealko nápojů. S sebou prosím nářadí – hrábě, lopaty, pily (pokud motorové, pak jen ti, kteří mají oprávnění a bezpečnostní doplňky), pákové nůžky. Společně se Sborem dobrovolných hasičů Purkarec, nám pomůžete připravit tuto jedinečnou památku na Karla IV. na letní sezonu a do stavu, který si zaslouží.Případní zájemci (včetně vybavení, se kterým se dostavíte) se prosím ohlašte na emailovou adresu spolek@karluvhradek.cz.Za spolek Karlův Hrádek z.s děkuje a těší se Jindřich Soukal.
PF 2022
Děkujeme za podporu a spolupráci a těšíme se na další zajímavé projekty v novém roce 2022. Karlův Hrádek z.s.

Svatohubertská mše

V neděli 28. 11. 2021 od 14 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou.

Program:

13.30 – Jihočeští trubači – lovecké fanfáry na náměstí

14.00 – 15.00 Svatohubertská mše v kostele sv. Jana Nepomuckého – celebruje otec Tomas van Zavrel za doprovodu Chrámového sboru z Lišova a Jihočeských trubačů

15.00 Jihočeští trubači – na náměstí, zvěřinový guláš v pivovaru

Poté pokračuje program Andělská Hluboká na náměstí a v 17 hodin se bude rozsvěcovat vánoční strom.

Zážitkový a vzdělávací okruh pro návštěvníky Karlova Hrádku

V rámci projektu byla zrealizována 1. etapa návštěvnického okruhu plnící vzdělávací a zážitkovou funkci. V rámci projektu byly vyrobeny a umístěny 4 objekty: lovecký terč, gotická kaple, voroplavba, rozcestník „zde stojím“. Jednotlivé objekty charakterizují důvody vzniku Karlova Hrádku a upozorňují návštěvníky všech věkových kategorií na jedinečnou památku. Jde zároveň o témata resp. lidské činnosti, které charakterizují jihočeskou krajinu.

Projekt byl podpořen Jihočeským krajem v rámci dotačního programu Podpora cestovního ruchu.

Malý výlet … velký zážitek …

O naší snaze zpřístupnit Karlův Hrádek vozíčkářům nejen mluvíme, ale skutečně se o to snažíme a věříme v úspěch. Paralelní variantou chceme kopírovat maximum toho, co se chystáme připravit pro intaktní veřejnost. Využili jsme proto příležitosti a pozvali na výlet pár účastníku III. ročníku Poháru města Hluboká nad Vltavou v parapaddleboardingu. Povídali jsme si o našich plánech…opekli špekáčky a podělili se s dalšími náhodnými návštěvníky…společně jsme si užili pár hodin v úžasném prostoru, v prostoru, o jehož návštěvě většina vozíčkářů, pro očekávanou náročnost, vůbec neuvažuje. My jsme si tím potvrdili, že naše „vozíčkářské“ plány mají smysl. Alena Jančíková, Anička Krátká a zákládající člen spolku Aktivně s vozíkem z.s. Míra Šperk nám s tím jistě pomohou…a to ne jenom pro ten špekáček.

Archeologický výzkum 2021

Letošní archeologický výzkum 6. – 17. 9. 2021 přinesl opět spoustu nálezů od zlomků keramiky, kovů, kostí či spálených dřev. Účastníci studentské praxe se s svým vedením z Archeologického ústavu FF JČU datují nálezy do osídlení před vznikem hradu, tedy do 13. století a zároveň se zde našli pozůstatky i pravěkého osídlení. Díky technologii, kombinující znalosti matematiků, geodetů, archeologů a památkářů, je dnes Karlův Hrádek otevřenou učebnicí archeologie pro špičkové vědce, jakými je archeolog profesor Rudolf Krajíc, geofyzik Jiří Šindelář a jejich tým, pro historika a archiváře Daniela Kováře, archeology Martina Ptáka a Ondřeje Chvojku, a především pro studenty archeologie FF JčU. 

Komentované prohlídky a Kocour Modroočko

Během letních měsíců jsme uspořádali celkem 4 komentované prohlídky pro děti z příměstských táborů. Dvě odpoledne jsme zpestřily program o divadelní představení muzikálového příběhu Kocour Modroočko. Hlavními interprety byli mladí členové Divadelního spolku Křížžáci a hosté ze souboru Komorní studio České Budějovice v dramatizaci a režii Jiřího Untermüllera podle knižní předlohy Josefe Koláře a hudebního zpracování Marka Ebena. Představení byla podpořena Jihočeským krajem v rámci projektu “Kulturní program na Karlově Hrádku”.

Září na Karlově Hrádku patří archeologům

V rámci archeologického výzkumu, který proběhne ve dnech 6. – 17. září 2021, připravil Archeologický ústav FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro své studenty i pro širokou veřejnost cyklus přednášek o nových archeologických výzkumech a dne 16. 9. 2021 se ve 14.00 hod. uskuteční „Den otevřených dveří“ s prohlídkou výsledků výzkumu přímo v terénu. Již nyní se terén na nádvoří připravuje pro archeologický výzkum, proto dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu v tomto prostoru. Do označeného prostoru bude vstup zakázán.

Další etapa konzervace zdí 2021 

Během srpna bude na Karlově Hrádku zahájena další etapa konzervace zdí za finanční podpory z programu Kulturní dědictví Jihočeského kraje a z programu Ministerstva kultury Záchrana architektonického dědictví. Hrádek bude stále přístupný veřejnosti, jen je třeba dbát zvýšené pozornosti a bezpečnosti pohybu. Práce budou probíhat od srpna do podzimních měsíců.

Archeologický výzkum 2021

Na začátku září naváže na sérii komentovaných prohlídek v rámci celostátní akce Archeologické léto, koordinované Archeologickými ústavy AV ČR v Praze a v Brně, další etapa archeologického výzkumu Archeologického ústavu Filozofické fakulty Jihočeského univerzity v Českých Budějovicích. Od 6. do 17. září 2021 zde bude probíhat terénní praxe studentů archeologie. V rámci praxe plánujeme pro veřejnost: ve středu 8. 9. od 19 hodin – cyklus přednášek o středověké archeologii v přednáškovém sále hotelu Relax v Purkarci ve čtvrtek 9. 9. od 14 hodin – Poslední komentovaná prohlídka v rámci Archeologického léta ve čtvrtek 16. 9. od 14 hodin – Den otevřených dveří – na konci archeologického výzkumu

12. 6. 2021 Zahájení letošní sezóny a otevření nové lávky 

Sobotní zahájení sezóny se vydařilo. Pan farář požehnal nové lávce a úspěšné sezóně. Děkujeme hostům, že přišli a že podporují naše aktivity na Karlově Hrádku. Děkujeme účinkujícím, že připravili pestrý program, a děkujeme také těm, kteří technicky zajistili plynulý průběh akce. Můžete se těšit i na další akce, o kterých Vás budeme zde a na https://www.facebook.com/karluvhradek průběžně informovat.

Turistické známky Karlova hrádku

Turistické známky Karlova hrádku jsou na světě. Spolu s turistickou nálepkou je můžete zakoupit v Infocentru v Hluboké nad Vltavou. Přijďte si pro další kousek do vaší sbírky.

Zahájení sezóny

Spolek Karlův Hrádek Vás srdečně zve na akci Zahájení sezóny na Karlově hrádku v sobotu 12. června 2021. Čeká Vás bohatý program v jedinečném prostředí karlovské památky, tentokrát věnovaný lovu a lesnictví. Začínáme v 9.30 modlitbou u kříže sv. Erasma s Otcem Tomasem van Zavrelem v předhradí. V 10 hodin slavnostně přivítáme zástupce města a partnery projektu oživení Karlova hrádku, abychom posléze otevřeli nově zrekonstruovaný mostek a symbolicky celou letošní hlubockou sezónu. Během celého dne představí svou činnost organizace jako Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství NZM Ohrada, Lesy ČR – LS Hluboká, Cech Sv. Huberta z Novohradska a Hluboká v pohybu. V přehradí budou po celou dobu akce připravena stanoviště, kde si mohou děti i dospělí zábavnou a naučnou formou rozšířit své znalosti z oborů lesnictví, myslivosti, ochrany přírody, přežití a pohybu v přírodě. Nebude chybět také živá muzika, občerstvení, opékání špekáčků a dobré hlubocké pivo. Těšíme se na vás, ať už dorazíte pěšky, na kole nebo po vodě! Jindřich Soukal předseda spolku Karlův Hrádek z.s.

Výzkumné a dokumentační práce – další etapa

Během loňských podzimních měsíců, probíhaly na Karlově hrádku výzkumné a dokumentační práce vnějšího zdiva hradu. Jedná se o další etapu podrobné dokumentaci hradu ve 3D. Byla k tomu využita kombinace polární metody zaměření, laserového skenování a vícesnímkové digitální fotogrammetrie. V terénní i výpočetní fázi projektu bylo postupováno dle zavedených metodik pro dokumentaci památkových objektů, které využívají odborníci p. Jiří Šindelář a prof. Rudolf Krajíc při své práci. Realizace tohoto projektu spolku Karlův Hrádek z.s. proběhla díky nadačnímu příspěvku Nadace ČEZ. Děkujeme

 

Čištění předhradí, přístupové cesty a ptačí budky | Karlův hrádek

Na Karlově hrádku se pořád něco děje. Na základě domluvy o spolupráci Lesy ČR začaly pilně “čistit les” v předhradí. Purkarečtí dobrovolní hasiči společně s naším členem p. Kinským zase prořezávají a čistí přístupovou cestu, která vede k hrádku od cyklostezky. Hlubočtí nadšenci vyrábějí ptačí budky, které budou již brzy rozvěšeny po vnějším valu kolem zříceniny a vy budete moct pozorovat jejich nájemce při hnízdění. Děkujeme všem, kteří se na těchto aktivitách podílejí. Purkareckým hasičům, p. Kinskému a jeho synovi, hlubockým dobrovolníkům a Machart Marine za poskytnutí materiálu a zázemí pro výrobu budek.

 

22. 12. 2020 – PF 2021

Chtěli bychom poděkovat všem za dosavadní spolupráci na projektu Karlův hrádek, a zároveň nám přeji i v novém roce další zajímavé aktivity, při kterých se budeme potkávat.

Další etapa konzervace dochovaných zdí Karlova hrádku byla dokončena! Znamená to zvýšenou opatrnost při pohybu zejména v prostoru kaple. Na koruně původní zdi kaple je rozprostřena směs hlíny a osiva travin, které zde musí zakořenit a celý povrch zpevnit. Dále bylo odstraněno torzo buku nacházejícího se v tomto prostoru, který je nyní připraven na budoucí archeologické výzkum.
Děkujeme za finanční podporu z Havarijního programu Ministerstva kultury a dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví.
 

Od pondělí 24. srpna 2020 bude na Karlově hrádku zahájena další etapa konzervace zdí. Dnes se sešli zástupci investora, realizátora a stavebního dozoru, aby si předali stavbu. Hrádek nebude celý uzavřen, nicméně prosím dbejte bezpečnosti a kolem dotčených stěn se pohybujte opatrně. Konzervace stěn (zakresleno v plánku) č. 2, 3, 4 bude provedena za finančního přispění Jihočeského kraje a stěny č. 26, 30 za podpory Ministerstva kultury. Práce budou probíhat v průběhu srpna a podzimních měsíců.

V pátek 14. 8. 2020 si v rámci tréninku mladí hlubočtí fotbalisté vyrazili pěšky z Hluboké na Karlův hrádek, kde jsme je opět přivítali komentovanou prohlídkou. Svůj dnešní výlet zakončili sestupem k molu a osvěžující plavbou zpět na Hlubokou.

Během pátečního odpoledne 24. 7. 2020 nám vyprávěla poutavý příběh o princezně, králi, skřítcích, pomoci druhým a neopodstatněném strachu Eliščina pohádka v podání loutkového divadla Já to jsem. Představení doprovázené písničkami se líbilo nejen dětem, ale i dospělým.

24. 7. 2020 – Komentované prohlídky

V pátek 24. 7. 2020 jsme poprvé na Karlově hrádku přivítali děti z příměstského tábora, které absolvovaly komentovanou prohlídku zříceniny. Průvodce je seznámil se základní historií i současností vč. zajímavostí jako je hledání vody pomocí proutku nebo počítání letokruhů na pařezu téměř 160 letého smrku. Vyplnění kvízových otázek a úkolů pro ně byla hračka, protože dobře naslouchaly a po průzkumu okolí si odpovědi dokázaly najít. Odměnou jim byla “medaile Karlova hrádku” a loutkové divadlo. Na oplátku nám zde ponechaly své skřítky pomocníčky, kteří nám pomohu v konzervaci zdí jako tomu bylo v oblíbeném dětském filmu “Ať žijí duchové”. Další prohlídky proběhnou následující 3 prázdninové pátky.

28. 6. 2020 – Pouť ke Karlově Hrádku

V neděli 28. června proběhla, za účasti cca šedesáti lidí, pouť ke Karlově hrádku, kde Otec Tomas van Zavrel požehnal novému kříži věnovanému sv. Erasmovi, patronovi vodáků, námořníků a šífařů. Kříž společně s lavičkou jsou umístěny na klidné vyhlídce nad řekou. Po požehnání kříži následovala zajímavá přednáška Otce Tomase na téma symboliky kříže v historii. Akci a občerstvení zaštítili purkarečtí dobrovolní hasiči, instalaci kříže zajistilo Stavitelství Vácha. Celou akci, včetně pořízení kříže zorganizoval Spolek Karlův hrádek z.s. Děkujeme všem za spolupráci a přejeme klidné rozjímání. Za spolek Karlův Hrádek z.s předseda Jindřich Soukal

4. 6. 2020 – Nový člen spolku

Představenstvo spolku Karlův Hrádek přijalo dne 4. 6. 2020 nového člena. O členství se přihlásil spolek Aktivně s vozíkem z.s., který se zabývá organizací sportovních akcí, medializací tématu Život a sport zdravotně hendikepovaných osob. Už nyní máme spoustu nápadů, jak rozvíjet další spolupráci.
 
Sobotní setkání na Karlově Hrádku proběhlo u příležitosti zahájení sezony. Díky příznivému počasí navštívili Karlův Hrádek cyklisté i pěší od Hluboké i od Purkarce. Připraveno bylo nejen stylové občerstvení v podobě Hlubockého piva a špekáčků, ale i příjemná muzika skupiny Czep band a koutek pro děti pod taktovkou Montessori školky Děti v pohybu. O aktuálním dění a plánech promluvili kromě starosty města a předsedy spolku Karlův Hrádek z.s. také hosté z katedry archeologie. O historii a současnosti tohoto unikátního místa informovali panely vystavené ve vnitřním prostoru zříceniny, který byl vyzdoben stylovými vlajkami Českého království. O technické zázemí se postarali purkarečtí hasiči.
 

5. 5. 2020 – Zápis spolku do spolkového rejstříku

Vážení přátelé, ve věci založení spolku KARLŮV HRÁDEK z.s. a jeho zápisu do spolkového rejstříku Vám sděluji, že Krajský soud v Českých Budějovicích jakožto soud rejstříkový svým usnesením ze dne 5. 5. t. r., provedl zápis spolku do spolkového rejstříku.
usnesení KS o zápisu spolku (5.5.20)