Karlův Hrádek a lidé kolem něj

Náš spolek usiluje o konzervaci a přijatelné šetrné využití Karlova Hrádku. Přistupujeme k historickému dědictví s citem a rozumem, za pomoci předních odborníků i našich občanů veškerých odborností chceme, aby Karlův Hrádek zůstal naším pokladem.