Přispějte i Vy a pomozte realizovat projekty podporující tuto památku.
Můžete přispět libovolnou částkou na transparentní účet spolku:
5858597349/0800
Nebo přispějte přes bankovní mobilní aplikace pomocí QR kódu – částku lze libovolně měnit.