Letošní archeologický výzkum 6. – 17. 9. 2021 přinesl opět spoustu nálezů od zlomků keramiky, kovů, kostí či spálených dřev. Účastníci studentské praxe se s svým vedením z Archeologického ústavu FF JČU datují nálezy do osídlení před vznikem hradu, tedy do 13. století a zároveň se zde našli pozůstatky i pravěkého osídlení. Díky technologii, kombinující znalosti matematiků, geodetů, archeologů a památkářů, je dnes Karlův Hrádek otevřenou učebnicí archeologie pro špičkové vědce, jakými je archeolog profesor Rudolf Krajíc, geofyzik Jiří Šindelář a jejich tým, pro historika a archiváře Daniela Kováře, archeology Martina Ptáka a Ondřeje
Chvojku, a především pro studenty archeologie FF JčU.