Během loňských podzimních měsíců, probíhaly na Karlově hrádku výzkumné a dokumentační práce vnějšího zdiva hradu. Jedná se o další etapu podrobné dokumentaci hradu ve 3D. Byla k tomu využita kombinace polární metody zaměření, laserového skenování a vícesnímkové digitální fotogrammetrie. V terénní i výpočetní fázi projektu bylo postupováno dle zavedených metodik pro dokumentaci památkových objektů, které využívají odborníci p. Jiří Šindelář a prof. Rudolf Krajíc při své práci. Realizace tohoto projektu spolku Karlův Hrádek z.s. proběhla díky nadačnímu příspěvku Nadace ČEZ. Děkujeme