Další etapa konzervace zdí

Od pondělí 24. srpna 2020 bude na Karlově hrádku zahájena další etapa konzervace zdí. Dnes se sešli zástupci investora, realizátora a stavebního dozoru, aby si předali stavbu. Hrádek nebude celý uzavřen, nicméně prosím dbejte bezpečnosti a kolem dotčených stěn se pohybujte opatrně. Konzervace stěn (zakresleno v plánku) č. 2, 3, 4 bude provedena za finančního přispění Jihočeského kraje a stěny č. 26, 30 za podpory Ministerstva kultury. Práce budou probíhat v průběhu srpna a podzimních měsíců.