Když se snoubí historie a nejmodernější technologie …

Ještě před zahájením odborných průzkumů a rekonstrukcí reliktů zdiva bylo potřeba zajistit podrobnou plánovou dokumentaci hradu. K tomuto úkolu posloužila speciální metodika 3D dokumentace, která byla v posledních letech vyvíjena pro památky na Pražském hradě. Nejmodernější přístroje a nejnovější matematické postupy umožňují vytvoření velmi přesné digitální kopie hradu. Takový výstup je na jedné straně nepostradatelným nástrojem k plánování všech oprav i výzkumů a na straně druhé také jednou provždy zakonzervoval veškeré dostupné informace o stavu památky před zahájením rekonstrukce (v dubnu 2019).

Pro vytvoření digitální kopie hradu bylo využito speciální aplikace, která kombinuje klasickou geodézii, pozemní laserové skenování, pozemní fotogrammetrii a metody Dálkového průzkumu Země (pod pojmem Dálkový průzkum Země /DPZ/ se skrývá balík moderních metod pro získávání informací o objektech a jevech na povrchu planety Země. Modelově se k tomu používají drony – tj. bezpilotní letouny, letadla i družice.

Aplikace vznikla ve spolupráci geodetů, matematiků, historiků, archeologů a památkářů v posledních dvou letech a byla použita k přesné a podrobné dokumentaci nejvýznamnějších a nejvzácnějších památek (pražský hrad, pražský orloj, české korunovační klenoty, relikviář sv. Maura, Závišův kříž, katedrála Notre-Dame v Paříži apod.).

 

Podrobný polohopisný a výškopisný plán hradu a okolí z dat DPZ

Podrobný polohopisný a výškopisný plán hradu a okolí z dat DPZ

Karlův Hrádek z laserového skenování

Karlův Hrádek z laserového skenování

Karlův Hrádek z laserového skenování

Karlův Hrádek z laserového skenování

Karlův Hrádek z laserového skenování

Ukázka fotoplánu stěny hradu

Náhled na digitální model hradu 

Náhled na digitální model hradu 

Náhled na digitální model hradu