PF 2022

Děkujeme za podporu a spolupráci a těšíme se na další zajímavé projekty v novém roce 2022. Karlův Hrádek z.s.

Svatohubertská mše

V neděli 28. 11. 2021 od 14 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou.

Program:

13.30 – Jihočeští trubači – lovecké fanfáry na náměstí

14.00 – 15.00 Svatohubertská mše v kostele sv. Jana Nepomuckého – celebruje otec Tomas van Zavrel za doprovodu Chrámového sboru z Lišova a Jihočeských trubačů

15.00 Jihočeští trubači – na náměstí, zvěřinový guláš v pivovaru

Poté pokračuje program Andělská Hluboká na náměstí a v 17 hodin se bude rozsvěcovat vánoční strom.

Zážitkový a vzdělávací okruh pro návštěvníky Karlova Hrádku

V rámci projektu byla zrealizována 1. etapa návštěvnického okruhu plnící vzdělávací a zážitkovou funkci. V rámci projektu byly vyrobeny a umístěny 4 objekty: lovecký terč, gotická kaple, voroplavba, rozcestník „zde stojím“. Jednotlivé objekty charakterizují důvody vzniku Karlova Hrádku a upozorňují návštěvníky všech věkových kategorií na jedinečnou památku. Jde zároveň o témata resp. lidské činnosti, které charakterizují jihočeskou krajinu.

Projekt byl podpořen Jihočeským krajem v rámci dotačního programu Podpora cestovního ruchu.

Malý výlet … velký zážitek …

O naší snaze zpřístupnit Karlův Hrádek vozíčkářům nejen mluvíme, ale skutečně se o to snažíme a věříme v úspěch. Paralelní variantou chceme kopírovat maximum toho, co se chystáme připravit pro intaktní veřejnost. Využili jsme proto příležitosti a pozvali na výlet pár účastníku III. ročníku Poháru města Hluboká nad Vltavou v parapaddleboardingu. Povídali jsme si o našich plánech…opekli špekáčky a podělili se s dalšími náhodnými návštěvníky…společně jsme si užili pár hodin v úžasném prostoru, v prostoru, o jehož návštěvě většina vozíčkářů, pro očekávanou náročnost, vůbec neuvažuje. My jsme si tím potvrdili, že naše „vozíčkářské“ plány mají smysl. Alena Jančíková, Anička Krátká a zákládající člen spolku Aktivně s vozíkem z.s. Míra Šperk nám s tím jistě pomohou…a to ne jenom pro ten špekáček.

Archeologický výzkum 2021

Letošní archeologický výzkum 6. – 17. 9. 2021 přinesl opět spoustu nálezů od zlomků keramiky, kovů, kostí či spálených dřev. Účastníci studentské praxe se s svým vedením z Archeologického ústavu FF JČU datují nálezy do osídlení před vznikem hradu, tedy do 13. století a zároveň se zde našli pozůstatky i pravěkého osídlení. Díky technologii, kombinující znalosti matematiků, geodetů, archeologů a památkářů, je dnes Karlův Hrádek otevřenou učebnicí archeologie pro špičkové vědce, jakými je archeolog profesor Rudolf Krajíc, geofyzik Jiří Šindelář a jejich tým, pro historika a archiváře Daniela Kováře, archeology Martina Ptáka a Ondřeje Chvojku, a především pro studenty archeologie FF JčU. 

Komentované prohlídky a Kocour Modroočko

Během letních měsíců jsme uspořádali celkem 4 komentované prohlídky pro děti z příměstských táborů. Dvě odpoledne jsme zpestřily program o divadelní představení muzikálového příběhu Kocour Modroočko. Hlavními interprety byli mladí členové Divadelního spolku Křížžáci a hosté ze souboru Komorní studio České Budějovice v dramatizaci a režii Jiřího Untermüllera podle knižní předlohy Josefe Koláře a hudebního zpracování Marka Ebena. Představení byla podpořena Jihočeským krajem v rámci projektu “Kulturní program na Karlově Hrádku”.

Září na Karlově Hrádku patří archeologům

V rámci archeologického výzkumu, který proběhne ve dnech 6. – 17. září 2021, připravil Archeologický ústav FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro své studenty i pro širokou veřejnost cyklus přednášek o nových archeologických výzkumech a dne 16. 9. 2021 se ve 14.00 hod. uskuteční „Den otevřených dveří“ s prohlídkou výsledků výzkumu přímo v terénu. Již nyní se terén na nádvoří připravuje pro archeologický výzkum, proto dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu v tomto prostoru. Do označeného prostoru bude vstup zakázán.

Další etapa konzervace zdí 2021 

Během srpna bude na Karlově Hrádku zahájena další etapa konzervace zdí za finanční podpory z programu Kulturní dědictví Jihočeského kraje a z programu Ministerstva kultury Záchrana architektonického dědictví. Hrádek bude stále přístupný veřejnosti, jen je třeba dbát zvýšené pozornosti a bezpečnosti pohybu. Práce budou probíhat od srpna do podzimních měsíců.

Archeologický výzkum 2021

Na začátku září naváže na sérii komentovaných prohlídek v rámci celostátní akce Archeologické léto, koordinované Archeologickými ústavy AV ČR v Praze a v Brně, další etapa archeologického výzkumu Archeologického ústavu Filozofické fakulty Jihočeského univerzity v Českých Budějovicích. Od 6. do 17. září 2021 zde bude probíhat terénní praxe studentů archeologie. V rámci praxe plánujeme pro veřejnost: ve středu 8. 9. od 19 hodin – cyklus přednášek o středověké archeologii v přednáškovém sále hotelu Relax v Purkarci ve čtvrtek 9. 9. od 14 hodin – Poslední komentovaná prohlídka v rámci Archeologického léta ve čtvrtek 16. 9. od 14 hodin – Den otevřených dveří – na konci archeologického výzkumu

12. 6. 2021 Zahájení letošní sezóny a otevření nové lávky 

Sobotní zahájení sezóny se vydařilo. Pan farář požehnal nové lávce a úspěšné sezóně. Děkujeme hostům, že přišli a že podporují naše aktivity na Karlově Hrádku. Děkujeme účinkujícím, že připravili pestrý program, a děkujeme také těm, kteří technicky zajistili plynulý průběh akce. Můžete se těšit i na další akce, o kterých Vás budeme zde a na https://www.facebook.com/karluvhradek průběžně informovat.

Turistické známky Karlova hrádku

Turistické známky Karlova hrádku jsou na světě. Spolu s turistickou nálepkou je můžete zakoupit v Infocentru v Hluboké nad Vltavou. Přijďte si pro další kousek do vaší sbírky.

Zahájení sezóny

Spolek Karlův Hrádek Vás srdečně zve na akci Zahájení sezóny na Karlově hrádku v sobotu 12. června 2021. Čeká Vás bohatý program v jedinečném prostředí karlovské památky, tentokrát věnovaný lovu a lesnictví. Začínáme v 9.30 modlitbou u kříže sv. Erasma s Otcem Tomasem van Zavrelem v předhradí. V 10 hodin slavnostně přivítáme zástupce města a partnery projektu oživení Karlova hrádku, abychom posléze otevřeli nově zrekonstruovaný mostek a symbolicky celou letošní hlubockou sezónu. Během celého dne představí svou činnost organizace jako Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství NZM Ohrada, Lesy ČR – LS Hluboká, Cech Sv. Huberta z Novohradska a Hluboká v pohybu. V přehradí budou po celou dobu akce připravena stanoviště, kde si mohou děti i dospělí zábavnou a naučnou formou rozšířit své znalosti z oborů lesnictví, myslivosti, ochrany přírody, přežití a pohybu v přírodě. Nebude chybět také živá muzika, občerstvení, opékání špekáčků a dobré hlubocké pivo. Těšíme se na vás, ať už dorazíte pěšky, na kole nebo po vodě! Jindřich Soukal předseda spolku Karlův Hrádek z.s.

Výzkumné a dokumentační práce – další etapa

Během loňských podzimních měsíců, probíhaly na Karlově hrádku výzkumné a dokumentační práce vnějšího zdiva hradu. Jedná se o další etapu podrobné dokumentaci hradu ve 3D. Byla k tomu využita kombinace polární metody zaměření, laserového skenování a vícesnímkové digitální fotogrammetrie. V terénní i výpočetní fázi projektu bylo postupováno dle zavedených metodik pro dokumentaci památkových objektů, které využívají odborníci p. Jiří Šindelář a prof. Rudolf Krajíc při své práci. Realizace tohoto projektu spolku Karlův Hrádek z.s. proběhla díky nadačnímu příspěvku Nadace ČEZ. Děkujeme

 

Čištění předhradí, přístupové cesty a ptačí budky | Karlův hrádek

Na Karlově hrádku se pořád něco děje. Na základě domluvy o spolupráci Lesy ČR začaly pilně “čistit les” v předhradí. Purkarečtí dobrovolní hasiči společně s naším členem p. Kinským zase prořezávají a čistí přístupovou cestu, která vede k hrádku od cyklostezky. Hlubočtí nadšenci vyrábějí ptačí budky, které budou již brzy rozvěšeny po vnějším valu kolem zříceniny a vy budete moct pozorovat jejich nájemce při hnízdění. Děkujeme všem, kteří se na těchto aktivitách podílejí. Purkareckým hasičům, p. Kinskému a jeho synovi, hlubockým dobrovolníkům a Machart Marine za poskytnutí materiálu a zázemí pro výrobu budek.

 

22. 12. 2020 – PF 2021

Chtěli bychom poděkovat všem za dosavadní spolupráci na projektu Karlův hrádek, a zároveň nám přeji i v novém roce další zajímavé aktivity, při kterých se budeme potkávat.

Další etapa konzervace dochovaných zdí Karlova hrádku byla dokončena! Znamená to zvýšenou opatrnost při pohybu zejména v prostoru kaple. Na koruně původní zdi kaple je rozprostřena směs hlíny a osiva travin, které zde musí zakořenit a celý povrch zpevnit. Dále bylo odstraněno torzo buku nacházejícího se v tomto prostoru, který je nyní připraven na budoucí archeologické výzkum.
Děkujeme za finanční podporu z Havarijního programu Ministerstva kultury a dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví.
 

Od pondělí 24. srpna 2020 bude na Karlově hrádku zahájena další etapa konzervace zdí. Dnes se sešli zástupci investora, realizátora a stavebního dozoru, aby si předali stavbu. Hrádek nebude celý uzavřen, nicméně prosím dbejte bezpečnosti a kolem dotčených stěn se pohybujte opatrně. Konzervace stěn (zakresleno v plánku) č. 2, 3, 4 bude provedena za finančního přispění Jihočeského kraje a stěny č. 26, 30 za podpory Ministerstva kultury. Práce budou probíhat v průběhu srpna a podzimních měsíců.

V pátek 14. 8. 2020 si v rámci tréninku mladí hlubočtí fotbalisté vyrazili pěšky z Hluboké na Karlův hrádek, kde jsme je opět přivítali komentovanou prohlídkou. Svůj dnešní výlet zakončili sestupem k molu a osvěžující plavbou zpět na Hlubokou.

Během pátečního odpoledne 24. 7. 2020 nám vyprávěla poutavý příběh o princezně, králi, skřítcích, pomoci druhým a neopodstatněném strachu Eliščina pohádka v podání loutkového divadla Já to jsem. Představení doprovázené písničkami se líbilo nejen dětem, ale i dospělým.

24. 7. 2020 – Komentované prohlídky

V pátek 24. 7. 2020 jsme poprvé na Karlově hrádku přivítali děti z příměstského tábora, které absolvovaly komentovanou prohlídku zříceniny. Průvodce je seznámil se základní historií i současností vč. zajímavostí jako je hledání vody pomocí proutku nebo počítání letokruhů na pařezu téměř 160 letého smrku. Vyplnění kvízových otázek a úkolů pro ně byla hračka, protože dobře naslouchaly a po průzkumu okolí si odpovědi dokázaly najít. Odměnou jim byla “medaile Karlova hrádku” a loutkové divadlo. Na oplátku nám zde ponechaly své skřítky pomocníčky, kteří nám pomohu v konzervaci zdí jako tomu bylo v oblíbeném dětském filmu “Ať žijí duchové”. Další prohlídky proběhnou následující 3 prázdninové pátky.

28. 6. 2020 – Pouť ke Karlově Hrádku

V neděli 28. června proběhla, za účasti cca šedesáti lidí, pouť ke Karlově hrádku, kde Otec Tomas van Zavrel požehnal novému kříži věnovanému sv. Erasmovi, patronovi vodáků, námořníků a šífařů. Kříž společně s lavičkou jsou umístěny na klidné vyhlídce nad řekou. Po požehnání kříži následovala zajímavá přednáška Otce Tomase na téma symboliky kříže v historii. Akci a občerstvení zaštítili purkarečtí dobrovolní hasiči, instalaci kříže zajistilo Stavitelství Vácha. Celou akci, včetně pořízení kříže zorganizoval Spolek Karlův hrádek z.s. Děkujeme všem za spolupráci a přejeme klidné rozjímání. Za spolek Karlův Hrádek z.s předseda Jindřich Soukal

4. 6. 2020 – Nový člen spolku

Představenstvo spolku Karlův Hrádek přijalo dne 4. 6. 2020 nového člena. O členství se přihlásil spolek Aktivně s vozíkem z.s., který se zabývá organizací sportovních akcí, medializací tématu Život a sport zdravotně hendikepovaných osob. Už nyní máme spoustu nápadů, jak rozvíjet další spolupráci.
 
Sobotní setkání na Karlově Hrádku proběhlo u příležitosti zahájení sezony. Díky příznivému počasí navštívili Karlův Hrádek cyklisté i pěší od Hluboké i od Purkarce. Připraveno bylo nejen stylové občerstvení v podobě Hlubockého piva a špekáčků, ale i příjemná muzika skupiny Czep band a koutek pro děti pod taktovkou Montessori školky Děti v pohybu. O aktuálním dění a plánech promluvili kromě starosty města a předsedy spolku Karlův Hrádek z.s. také hosté z katedry archeologie. O historii a současnosti tohoto unikátního místa informovali panely vystavené ve vnitřním prostoru zříceniny, který byl vyzdoben stylovými vlajkami Českého království. O technické zázemí se postarali purkarečtí hasiči.
 

5. 5. 2020 – Zápis spolku do spolkového rejstříku

Vážení přátelé, ve věci založení spolku KARLŮV HRÁDEK z.s. a jeho zápisu do spolkového rejstříku Vám sděluji, že Krajský soud v Českých Budějovicích jakožto soud rejstříkový svým usnesením ze dne 5. 5. t. r., provedl zápis spolku do spolkového rejstříku.
usnesení KS o zápisu spolku (5.5.20)