Komentovaná prohlídka

V pátek 24. 7. 2020 jsme na Karlově hrádku přivítali děti z příměstského tábora, které absolvovaly komentovanou prohlídku zříceniny. Průvodce je seznámil se základní historií i současností vč. zajímavostí jako je hledání vody pomocí proutku nebo počítání letokruhů na pařezu téměř 160 letého smrku. Vyplnění kvízových otázek a úkolů pro ně byla hračka, protože dobře naslouchaly a po průzkumu okolí si odpovědi dokázaly najít. Odměnou jim byla “medaile Karlova hrádku” a loutkové divadlo. Na oplátku nám zde ponechaly své skřítky pomocníčky, kteří nám pomohu v konzervaci zdí jako tomu bylo v oblíbeném dětském filmu “Ať žijí duchové”.