Granty, dotace

Děkujeme poskytovatelům finanční podpory v rámci dotačních programů

Nadace ČEZ

Díky Nadaci ČEZ v rámci programu Podpora regionů jsme uskutečnili projekty

Ministerstvo kultury

V rámci programu Záchrana architektonického dědictví projekty