Nové informační tabule

Na Karlově hrádku byly nainstalovány nové informační tabule, na kterých se dozvíte nejen o historii, ale i tom, co se zde děje v poslední době. O archeologickém výzkumu, konzervaci zdí, spolku a další zajímavosti.