Město Hluboká nad Vltavou uzavřela Dohodu o společném postupu a spolupráci s Lesy České republiky s. p. – lesní správa Hluboká nad Vltavou spočívající:

  • v ochraně, prezentaci a dalším rozvoji nemovité kulturní památky Karlův Hrádek
  • šetrném lesnickém přístupu a hospodaření v bezprostředním okolí Karlova Hrádku
  • využití lokality k výuce a vzdělávání pro lesnictví a navazující obory, vč. historických (doprava a zpracování dřeva a jiné)

Město Hluboká nad Vltavou uzavřela Dohodu o společném postupu a spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích spočívající:

  • v ochraně, prezentaci a dalším rozvoji nemovité kulturní památky Karlův Hrádek
  • dokumentaci, prospekci a archeologickém výzkumu lokality za využití interdisciplinárních metod pro poznání historie lokality
  • využití lokality k výuce archeologie a příbuzných věd na Jihočeské univerzitě