Členové spolku

Město Hluboká nad Vltavou

Město Hluboká nad Vltavou je jako vlastník objektu zříceniny Karlův Hrádek majoritním a zakládajícím členem spolku. www.hluboka.cz 

Diversionpromotion

Produkční společnost zabývající organizací akcí (festivaly, konference, firemní akce apod.), tvorbou produktových fotografií, livestreamingem, online marketingem a tvorbou reklamních videí. www.diversionpromotion.cz

Divadelní spolek KŘÍŽžáci

Představuje obnovení tradice divadla na Hluboké po pětadvaceti letech v roce 1990, kdy ochotnický soubor vznikl pod vedením pana Vladimíra Kříže. Každoročně ochotníci představují divákům novou divadelní hru. V posledních letech organizoval soubor festival ochotnických souborů Křížem krážem za divadlem, který byl v roce 2022 nahrazen novým projektem Hrád(t)kování, který pracuje nejen s divadlem, ale i s dalšími odvětvími kultury jako je tanec, hudba, film a pod. Projekt souvisí s aktivní činností Křížžáků právě na Karlově Hrádku, kde se také podílejí na komentovaných prohlídkách pouze zatím dětských skupin.
www.krizzaci.cz

Aktivně s vozíkem

Nejmladší člen spolku usiluje o dosažení společných cílů v tématech sport, volnočasové aktivity a běžný život osob se zdravotním hendikepem. Jejich velkým počinem je např. série závodů v parasportech na Hluboké. Ve spolku má významnou úlohu pomoci vytvořit podmínky pro osoby s hendikepem, jak ve smyslu zpřístupnění zříceniny a jejího okolí, tak ve vytvoření nabídky aktivit.  www.aktivnesvozikem.cz