• marian

V hlubocké krajině je ukryto mnoho pokladů, které stojí za to znovuobjevit. Pozorní poutníci naleznou v bezprostředním okolí Hluboké nad Vltavou mnohé stopy osídlení a působení člověka pravěkého, středověkého i novověkého. Tak se v naší postmoderní době prolíná v duši krajiny kolem Hluboké celá naše lidská historie, kterou protéká jako symbolická řeka života naše Vltava.
Na významných místech nad řekou najdeme nejen pravěká sídliště (hradiště), ale také poklad „Karlovské architektury“ – Karlshaus neboli Karlův hrádek, který byl ve středu zájmu odborníků již od 19. století, kdy František Palacký ztotožňuje Karlshaus s Hrádkem u Purkarce. Podobně uvažoval i táborský historik Martin Kolář ve své studii z roku 1874.
Romantickou zříceninu navštívil a popsal August Sedláček ve své encyklopedii Hrady, zámky a tvrze království českého, Paulina Schwarzenbergová jej zvěčnila ve svých črtách a Adolf Schwarzenberg zde s archeologem Janem Nepomukem Woldřichem jistě prováděl první průzkumy.
A v době nedávné se zde procházel milovník krajiny Země zamyšlené spisovatel a výtvarník Ladislav Stehlík: „A chtěl bych jít po břehu Vltavy a zase odběhnout do lesa k zarostlým mohylám na Hradišti, u Libochovského potoka si utrhnout pérovník pštrosí, zvláštní druh kapradiny, jenž roste jen tady, nechat se převézt pod zříceninu Karlova Hrádku a vystoupit k zarostlým příkopům, plným podléštek, maliní a lískových keřů, a od kamenných zdí se dívat dolů na nafialovělý stín řeky, pospíchající pod kmeny vysokých smrků. Plouvaly tady vory. Soška svatého Jana, stojící v lesním stínu nad vodou a vzpomínaná v dlouhé vorařské písni, připomíná dobu vltavských “plavců”.“

Jsme lidé z Hluboké, kteří milují svou domovskou krajinu. Podobně jako Ladislav Stehlík nás inspiruje geolog a spisovatel Václav Cílek, který popisuje zdejší krajinu v knize „V síti paměti uvízl, slunce se ptal“.
Založili jsme tedy spolek, který vychází z iniciativy města Hluboká a chceme naší činností probudit zájem poučené veřejnosti i odborníků o Karlův Hrádek, zasadit se o jeho citlivou rekonstrukci – o zachování paměti tohoto skvostu nebo chcete-li pokladu Karla IV., který zanechal nám i budoucím.