• marian

Nedaleko Purkarce se na skalním ostrohu založil a nechal vystavět král český a císař římský Karel IV. reprezentativní sídlo v rámci své tehdejší mocenské politiky v padesátých letech IX.století. Karel IV. se pokoušel o znovuobnovení sídel, které jeho otec Jan Lucemburský dal do zástavy, a následně začal budovat nové hrady, zajišťujících vliv v odlehlých oblastech nebo sloužící k výběru cel a poplatků. Vesměs se jednalo o opevněné hrady (Kašperk, Karlsfield, Radyně a další).
Z této řady opevněných sídel se poněkud vymyká Karlštejn, postavený jako připomínka návaznosti na přemyslovskou architekturu, a také Karlshaus, který již v době svého vzniku byl sídlem reprezentativním.
V době, kdy již delší dobu trvá odpor pánů z Rožmberka proti panovníkovi, se mohla stát stavba Karlova hrádku strategickým počinem, který by upevnil pozici Karla IV. v oblasti. (viz studie PhDr. Daniel Kovář, SOKa České Budějovice)
Dokladem o existenci hradu je první písemná zmínka v tzv. „Sulzbašské listině“ z 9. března 1357. Založení nového hradu tedy mělo symbolicky zdůraznit přítomnost královy vůle v odlehlé končině české panovnické domény, ale mohlo být i sídlem pro lovecké kratochvíle, při kterých se projednávala dvorní politická a diplomatická témata. Vzhledem k uvažovanému založení městečka a fary se zřejmě Karlovi zdejší krajina zamlouvala k pobytu z mnoha panovnických důvodů.